Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ib Høy HansenDu er på siden Ledeløst

 

Ledeløst og slagfast om egensprogets prangerskjold, virkelighedens sværdside og fanta med si

Denne bog er der vist intet særligt at sige om, som titlen ikke allerede har sagt, og hvis der er, bliver det ikke sagt her, hvor det vist også har ringe mulighed for at blive registreret.760 s., udg. 2016 i 10 ex.

 

De første sider:

Indledningen, den hermed og et stykke fremdeles igangværende 0’te fortælling eller nullert, starten på måske et par hundrede siders ligegyldigheder, tidsfordrivelser og en hel del anden og tredje underholdende spas ud af posen og sækken, om man vil, er muligvis, nærved og næsten med garanti og amerikansk olie noget af det mest kedsommelige, uinspirerende, læringsfattige, depraverede og dekadente sproggyd, man som medmenneske kan risikere at blive udsat for såvel i den dennesidige tilværelse, som det forefundne sprogområde giver adgang til, som i eller i omegnen af, måske tættere på, end godt er, den eventuelle næste eller hinsidige, hvad enten denne gør sig i salmesang, der måske bliver tale om helvedesild i lungerne og luftrøret, eller man for eksempel sporløst forsvinder ud i alverdens glemsel og kemiske eller økologiske opløsningsmekanismer, hvordan man nemlig tros- og erfaringsmæssigt er skruet sammen, hvis man er, så er det sagt eller i hvert fald skrevet, så det forhåbentlig skulle være til at forstå, hvis man kan, hvilket ikke nødvendigvis skal tages for givet eller påtaget. Hvad derimod nok ingen kan forstå, er hvorfor så alligevel gøre sig tanker og give dem ord og tryksværte på successive sidepladser, især oven på sådan en indgangssvada, men herpå findes intet fornuftantydende svar at slå sig til tåls eller lirekassemand med, så det vil vist til gengæld sandt for dyden være på sin rette plads at gå amok eller løbe, måske være menneskevenlig i det daglige eller i al almindelighed biologisk flink, starte indledningsfortællingen med en hjertelig latter overantwortet af en digital vittighed direkte fra det mere grovmaskede internet:

En ung pige er hos lægen.
“Doktor! Min kæreste vil gerne dyrke analsex. Kan man blive gravid af det?”
“Ja, da. Hvor tror du ellers, politikerne kommer fra?”

Det er, hvad vittigheden beløber sig til, hvis man synes, og latteren fra hjertet, ifald. Hvis den mod følsom forventning ikke indfandt sig, kan man vist roligt lægge bogen til rette i kaminen med det samme, hvad enten analog eller digital, og fredsommeligt se den fænge dér, hvordan så end sligt kan hænde med den digitale version.
    Nu fra denne varmekaloriske udsigt over til det egentlige, videre til fortællingerne i denne bog. Allerede fra nummer nul og stedse videre frem vil fortællingerne på forhånd tilstedes som eneste erkendte formål at gavne og fordøje og komme ud som fæces, for at sige det pænt, om ikke direkte stuerent, så dog i vittighedens ånd, som politikere eller politikker, kunne man også sige, som noget, der bagefter ikke længere var brug for, som nærmest kom på tværs og skadeforvoldende. Derimod er det ikke bevidst tilstræbt også at bebyrde teksten med egentlige underholdningsværdier, da sådanne tilstræbelser i forvejen kan synes mere end alt rigeligt tilgodesete på talløse påtrængende steder i enhver repræsentativ dagligdag af tidssvarende tilsnit, imod hvilket konkurrencen slet ikke skal tages op her, det besørges vist som netop påpeget fint og frodigt andre steder, af andre personer, instanser og interesser, bliver sandelig hverken forsømt eller negligeret i det daglige og slet ikke forhindret, nej, tværtimod så vist, sågu, så sandt for dyden, og det er ikke nogen vits, i hvert fald ikke af de selskabeligt underholdende.
    For det enestående tilfældes skyld, at læseren ud fra den hermed manicurerede aktivitetsbaggård skulle være gerådet i positiv tvivl om den konkrete værdi af fortællingernes og bogens tilbud om foreliggende tidsforbrug, ses det gerne, at nullerten bør gøre det muligt at foretage en kvalificeret afvejning af, om fortællingerne kan formå at udvise imødekommenhed over for noget som helst blandt læserens krav til, hvad for eksempel et job eller en fritidsaktivitet bør indebære, eller om netop disse fortællinger måske tværtimod vil vise sig at være et dårligt ernæringsvalg sammenlignet med for eksempel alt det forhåndenværende dingenotværk i den aktuelle læsers øjeblikkeligt foreliggende elektroautomatiske bio-, psyko-, tekno- og sociotop, som fortællingerne på ingen måde prætenderer at ville indgå i opmærksom- og virkelighedskonkurrence med, nej, og kan det næppe heller, samtidsomstændighederne taget i nøjere mikromakrobetragtning baseret på gætteleg og hvad man kan finde i en strandkant eller skovbund eller på gade og vej, kulturelle overflødigheder, henkastninger og fri- eller ufrivillige, under alle omstændigheder beklagelige tab i alle de tilfælde, hvor de pågældende artefakter er røget uden om ordensmagternes skraldespande, genbrugsstationer og lovgivende forsamlinger og direkte uden omsvøb biotopt, og om man har rettet opmærksomhed mod sligt.

Det er ikke anset for relevant at lave bogen som pdf eller epub. I tidligere tilfælde har den slags formodentlig været spildt ulejlighed.

 


Opdateret 24/11/2016

Besøg  
045816