Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ib Høy HansenDu er på siden Baggrunde

15 MINUTTERS FORGRUND

56 billeder

Baggrunde er den traditionelle betegnelse for, ja, vel nærmest for billeder med stemningsindhold og uden motivisk afstedkommet billedinddeling i forgrund, baggrund og narration. Baggrunde kan være figurative eller nonfigurative, men billedelementer med forbilledillusioner indgår vist i alle baggrunde. Betegnelsen kan siges at være misvisende, idet baggrundene anvendes til meget andet end baggrund og lige så hyppigt placeres som det forreste lag i forgrunden, og eftersom gode baggrunde har billedkvalitet i sig selv og i mange tilfælde, hvor centrale eller dominerende motiver er overflødigt, godt kan gøre fyldest, som de er. Det er måske ligefrem charmen ved at lave baggrunde, at bevæge sig væk fra selvtilstrækkelig æstetik i et billede og dog ikke forpligte sig på noget defineret og til sidst kategorisere billedet som baggrund.

Et af trickene ved baggrunde er, at de medfører en stemning og oftest også mønster i mønster at arbejde med, uhåndgribelige artefakter til bevidstløs voldtægt, på forhånd uddelegeret folkeforførelse med mekanismens grundlag grundlagt og justeret som led i opvæksten. Også meget andet gælder det for, men nu siges det altså her, komprimeret til kort, i baggrundens stjernestund.

 

 

Nederlandsk middelalder, krigenes skarer af hærmyrer med befaling om død og lemlæstelse og øjeblikkelig hovedafbrydelse, hvis de nægter, deres egen natur imod. Detalje af en tilfældig plet på europakortet.

 

 

Påmønstret infektion i sørgeflor med diagonalkrumning som præference og skyggeimitation som postulat om kropsvolumen i 3D. Mikroskopisk detalje fra A.P. Møllers højre tarmvæg.

 

 

Læner man hovedet 90 grader til højre, kan man måske ane, at det er en slags Brigitte Bardot, kamufleret forgrund, udsat for pandekagekonstruktion med indbygget vulkanisme, der gærer og bobler og tyder på udbrud.

 

 

En meget alsidig baggrund, der tigger om clipart og billedudsnit. Fantastisk til hele humørskalaen og taknemmelig til årsag og virkning, julemandens værksted og istid.

 

 

Bonderøve på geled i aula eller kirkeskib, faneed til åndsformørkelse, god medicin mod positive livssyn, friskluftideologi og kriseramte lommesmerter.

 

 

Bananpalmetag med koralrevsskum og skum fra dybere vande, antydninger af havhuller og ruin. Til godt humør i slægt med afværgedepressioner og huleliv.

 

 

Massehystade med levende lys for tankegangens bænkerader. Præferabel i store udsnit og eksperimenter med transparens. Giver måske tævelyst, så vær varsom med elektronikken.

 

 

En pænt arrangeret ulykke i undergrunden, måske noget med mad, måske noget med sideværtsfordeling af højdepunkter, måske radialdæk på en frø, måske traditioner for sorg eller nationalpark.

 

 

En vammel meksikaneransamling under lup og farvereduktion, til store armbevægelser og træning i diverse racismer i hakkeorden. Kaffebønner, be-be.

 

 

Med indgang ad hovedhulens snotportal og vindue ud for hver en tanke, et nærmest mylder af vinduer uden fast tilhør, som trimlende sneflokke mod kuldskær hud, som vagtparade i mange etager.

 

 TIL TOPS 

 

Tegn på lig og homosprætteri. Noget, som har gjort av og er ved at forstumme, maskinelt eller fjendtligt, det er ikke til at verificere, og det går nok endda.

 

 

Nerver eller sligt pillet ud af folk og brugt til noget planlagt. Måske gardin eller forhæng eller til uden på tøjet. Måske indiansk, de blodige sataner, eller inspireret fra en nysergyserfilm med indlagt el.

 

 

Til velbehag og godt humør, der har fortjent en forstærkning. Med kompasset mod åben sø og skærgård, så det hele kan klares på under en time.

 

 

Nullermænd og frækkerter og deres krybdyrshuller, levendehed på døde steder, som åbenbart godt kan gå an, som en varieret seriereproduktion af mester Hieronimus hans galmandskab.

 

 

Det er vel så en uspecificeret bogreol uden ydre grænser, der er ved at drukne, hvis det kan bruges til noget, og tager sig ganske net ud ved erkendelsen af, at den ikke kan svømme.

 

 

Streger på togt i universet. Eller de har allerede vundet og er ved at slå sig ned permanent. Genkendeligt og totalt det modsatte, til at acceptere og glemme.

 

 

Landskab eller oprør, skrald eller mode, nat eller ej og hvilket målestokforhold, det er slet ikke til at vurdere, så det må vist være en arke- eller prototype til videre forarbejdning og finjustering.

 

 

Noget festligt, som er gået amok i kvantiteter og mangel på kontrast og er godt på vej til egocentriske tømmermænd og potentiometerlavpunkt.

 

 

Barndommens gadekryds med millimeterretfærdiggørelse af enhver detalje ud fra nutidsprincippet del og hersk. Metallisk look som et låg eller dæksel i harmoni mellem tre- og firkant.

 

 

Noget blækstregsagtigt med partier af tegn på for eksempel en tilsået pløjemark i udenlandsk jordbund. Det videnskabelige må være såmaskinen, de fine rader af prikker, den har frøet sig i, og hvad der med tiden ville komme op, hvis det havde været på film med kunstig vanding.

 

 TIL TOPS 

 

Bosteder, det må være ledige bosteder på en ventende planet, det må være markeringer i et vanskeligt spil, det må være et udsnit af en ukendt planteart, det må være.

 

 

Tvang og ensretning i fin form og uden synlige indskrænknings- eller udvidelsesmuligheder, udsigt til evighed uden pjank, om bare den givne alder stabiliserer sig som vedvarende faktum.

 

 

En skulder af en højtidsvams med uundgåeligt blær af den tilvirkendes fingerfærdighed og snilde på kalenderens diktat, mens bæreren selv forglemmes.

 

 

Brystparti fra livskjorte i en kongelig garderobe. Sjældent brugt, fordi den muligvis trækker undersåtter tættere på, end godt er. For hvad er det mon egentlig, der gemmer sig i denne mesterlige myriade?

 

 

Stakitudkast til en salatfabrik med canadiske ejere, det kan det for eksempel være med sligt investorisk look, stakittet, måske inspireret af et mønster på en penge eller et delikat træk ved et salatblad.

 

 

Vinduer, mur og en dør til et indre, det kunne være recepten på en litterær tradition, der her har opnået sit ikon til baggrund for skumle varianter udformet i læserimbecilerende sprogfattigdom.

 

 

Svævende spøgelsessoveposer i to modeller, blå og grøn, og to størrelser, til en enkelt nat og en uge, i demonstrationslokale med højt til loftet og langt til væggen, det er for eksempel indfald som dét, dette baggrundsbillede isoleret anskuet kan inspirere til.

 

 

Skib et pænt stykke oppe på landlov i by fuld af oplysningsenergi, med blå som væsentlig skyggeintrigator, det er formodentlig baggrunden for denne baggrund.

 

 

Dette kan forklares naturalistisk, for det startede med et skud ind i en pejs med gammel aske efter forbrænding af papiraffald. Som billedet lader detektere, var der såvel uforbrændte farvestoffer i bogstavform som aske i bølgepapform blandt det, der blev ramt af skuddet, så det må vist kunne siges at være ganske vist.

 

 

Popartificielt skyggeaftryk af en skyline af ældre prægningsdato end nainelevven med eminent baggrundspotentiale til realisering i tilfælde, hvor størrelsen på uddelte prikker kan være et incitament.

 

 TIL TOPS 

 

Velsagtens så fladt, som det fås i vore dage, dog fotografiske optryk af spanske soldaterhoser i udvalgte regimentsfarver til benefice for munterhed i renæssance, til hvis den er fornøden som tilvalg til kedsomme motiver.

 

 

Oplagt baggrund for studerekammer på første år, med udvidelsesmuligheder for kommende studier. Nå, det er måske ikke noget at sladre om, så indskrænkes fantasien. Men så for eksempel oplagt som mulig baggrund, for eksempel forsøgsvist i bemeldte tilfælde.

 

 

Udstrakte pindedyr med nogle enkelte iblandt, som leger roulade, den baggrund har faktisk været forsøgt en del, mere med forstand end med held, så der er måske noget med de pinde og motiver.

 

 

Det har alt og burde egentlig være et billede, mangler kun det ene, billedlighed, og må derfor dømmes til baggrund, til billedopfattelsen udvikles til noget mere imødekommende og fleksibelt.

 

 

For at sige det, som det er, det billede hører sandt for dyden ikke til her, det er fejlplaceret af en formodet idiot, men pyt, som cadeau til dovenskab og begrebsmisbrug og som en chance for lidt dvælen, så er det også blevet betænkt.

 

 

Stuvet sammen med henblik på tilføjelse af historiske vingesus med et snif af pergament, hvis dramatisk personudvidelse skulle komme på tegnebrættet.

 

 

Forstudie til en fægtemaske, måske som uniformstilbehør til en kok, der gør det i sværdfisk. Anvendelsesmuligheder forbløffende forskelligartede, effekten under alle omstændigheder trofast.

 

 

Måske et kort af en slags, noget af en havneby med visse brede gader, boulevarder, torve, såvel på havnefronten som længere indlands på betryggende afstand af fornemmelsen af havn, og flotiljer talrigt forankret på byens red, denne i sig selv gengivet som et gammelt, bulet skibsskrog.

 

 

Fladtrykt pelsværk og slik eller smykkesten. Over helheden samtidig en snert af atlas eller måske snarere halvdokumentarisk landskab, som om der kan findes et sted hen, måske et interessant eller givtigt.

 

 

Lava eller smeltet metal uden stænk eller sprøjteri, uden faremomenter, hvis man holder sig på betryggende afstand af temperaturen og kun lader synet komme nærmere.

 

 TIL TOPS 

 

Rådata til parykker og heldækkende hamme, hårlokker, kammestrøg, nakkehvirvler, farvevalg, det hele undtagen grundlaget hvorpå og fremtidens stolte bærer.

 

 

Prægtigt eftertænksom boblen og skvulpen i en suppe, som sikkert alligevel ikke kan gætte et hvor eller hvorfor, men samler sig helt i noget eget gradvist.

 

 

Det her er hegnet mod vest set gennem et par digitale stenkast i vand. En af de baggrunde, som erfaringsmæssigt er decideret afhængige af heldig brug og intet overlader til omtanken.

 

 

Tagkonstruktion i halvgennemsigtigt tømmer, eller måske er det kunststof, præget af en fornøjelig harmoni af målrettet flugt og vankelmod eller lynhurtig planændring. Måske inspireret af en damehat.

 

 

Bymiljø, menneskehav, trafik med alle brugbare midler. Fra en tid, hvor skyggen endnu ikke for alvor har slået igennem eller til en vis grad er valgt fra. Moderne i sin insisteren på krav om ret til gyldig definition.

 

 

Det må vist være ildfluer i nattemørke på en svært aflæselig lokalitet med ikke mere end antydede kendingsmærker, som dog tilsyneladende ikke hindrer ildfluerne i at brænde lynhurtig adfærd fast på nethinden.

 

 

En hel del at gætte på og ingen antydning af, at det ene gæt er bedre end det andet eller tredje. Måske et søstykke eller tørring af vasketøj eller gedemarked eller, nej, det kan være så meget.

 

 

Bark, kunstbark, på et nedgjort træ, omslag til elektricitet, passivitet i humøret, uden antydning af lydligt akkompagnement eller anden ledsagelse, der er hårdt eksperimentalarbejde ved det her, held, held og atter held, hvis det skal bruges.

 

 

Blankslidte messingorganer og hjemsøgt hud, antydning af smil, måske delfinistisk, atmosfære af frem- eller gennembrud eller tværtom forsvinden, så det enten er for tidligt eller for sent og ikke rette tid.

 

 

Udstrøet træflis i himmelsk kontekst med skadesløse skyer, blegfisethed, men med gode brugserfaringer.

 

 TIL TOPS 

 

Digitaliseret afdeling af gulvløber i kludevæv med direkte kurs mod kassation. Farvenuancerne mere skyldige end det daglige slid, som det trods alt var til at leve med, nu man skulle.

 

 

Jern eller stål, noget med tungt og voldsomt redskab, måske container, med efterfølgende påmønstring i to selvstændige omgange, for evigt dømt som evnesvagt til baggrund eller endnu værre.

 

 

Vist sindrig fræserenhed til påmontering, her påført et netværk af snot med støv eller løs jord i det våde, efterfølgende indtørret og dermed klar til at komme i arbejde. Visse erfaringer med, at det godt kan fungere.

 

 

Påmønstret jernbanevogn, som der ikke er noget særligt at sige om. Ingen friske erindringer, ingen eksempler, muligvis aldeles uskolet og evneløs.

 

 

Mudderspor af vandalers hærgen med mindelser om et farvefoto til bevis. I en tidligere version indgik tydeligt erkendeligt en rusten rulleskøjte, der optræder her kun som eventuelle antydninger, som der her gives adkomst til sikkerhed og vished angående.

 

 

Mandfolkscivilisation, som er ved at gå til i festfyrværkeri og venlige farver for at gøre plads til sildefiskeri. Det lyder ikke overbevisende, men det er sådan, det ser ud til, at der påstås. Tidligt forrige århundrede.

 

 TIL TOPS Besøg  
045816