Vi bruger Cookies!     

         
 X     
sanitetsarkæologiDu er på siden Noa-arkene


 NOA-ARKENE
så man måske tror det næppe 

Bogforlaget Skuffens næstseneste udgivelse er en fiktiv videnskabelig rapport. Havde det ikke været for det deraf følgende pseudovidenskabelige islæt, kravet om, at selv det kedeligste skal medtages, ifald derved i mindste måde rapporten gøres fyldigere, kunne bogen såmænd have været ganske acceptabel. Som den foreligger, kunne den med fordel have været beskåret med halvdelen. Men dermed er så også det videnskabsfjendske, der kan siges, sagt. Næsten. Desuden, ikke alle billederne, desværre slet ikke alle, står så flot som ellers påtænkt.

Det venlige fylder endnu mindre undtagen i sindet, så her er blot tilbage at forrette en beskrivelse.

 349 s., udg. 2008 i 25 ex.

Det startede med en idé om at lave en bog over nogle bestemte tegninger, som viste sig at være fire, da jeg kiggede efter i en periode med tid, lyst og råd til at realisere ideen. Jeg tog tegningerne frem og vedtog ideen som projekt. En af tegningerne ses herunder i forskønnet og formindsket. Tegningerne er i A3.

Tegningerne var blevet blege og måtte genoplives ad elektronisk vej, men det ældede bundfældede sig alligevel i mindet og afstedkom et univers med sanitetsarkæologi som den anvendte virkelighedshåndtering. På grund af tegningernes mylder dukkede Noas ark op som muligt forklaringsfænomen.

 

 

 

 

 

 

 

Begrebet sanitetsarkæologi forklares ikke systematisk og gennemskueligt, men  skriften lader ane, at det vist nok må dreje sig om en praktisk hverdagsvidenskab med fokus på at holde hjemmet pænt og rent efter videnskabelige forskrifter. Videnskaben adskiller sig fra normalt rengøringsvanvid ved at gå et skridt videre, grave sig gennem, hvad beboernes færden har afsat på boligens flader og inventar, og

genskabe det pågældende hjem, som det var ved igangværende beboelses start. Desuden er videnskaben  til forskel fra normalt vanvid underkastet viden-
skabelige metodekrav. Bogens sanitetsarkæolog overfører metode-
elementer til sin syslen med tegnin-
gerne, dekonstruerer dem til en vis grad, i hvert fald til enkeltelementer relevante for en hypotese.

 

 

 

Hypotesen er, kort fortalt, at tegningerne viser mennesker og deres tilbehør, dyr, fugle og planter, som var med i Noas ark, da det regnede skomagerdrenge i slægt med, at isen på polerne skulle gå hen og smelte. Mellem bogens indledende essay om  den sanitetsarkæologiske teoretiseren over og håndtering af tegningerne og et afsluttende essay om alternative tegningstolkninger er vist op imod 400 af udgravningsarkæologens udgravningsfund i billedform. Fra denne kollektion følger her nogle eksempler på angivelige væsener og ting med udgraverens egenhændige billedforklaringer. Sidstnævnte giver et indtryk af bogens ubehøvlede skrivestil, som man sikkert enten kan lide eller overhovedet slet ikke. Det er en stil, som forlener skrivesituationen med mange fornøjelser og undertiden genlæsningen med et øv-bøv, et fnis eller undertiden positiv overraskelse over effekten.

 TIL TOPS 

 

 

"Drengen med kalot som halvvoksen ikke bare gloede, men gloede frejdigt igen fra tomme øjne iført hudfarvet hagesmæk med kopholdere og begge hænder dybt formuldet i lommeuld, endda han ved den sødeste grød var på vej mod statur og stamina til noget mere salgbart."

 

 

 

"Sortspættet forkrykkeko med den karakteristiske bjælde hængende i en ende tjæret tovværk fra munden. Det var en ko, som kunne gyde sol over enhver betragtning, den kunne således tillades vægplads, og enhver landmand m/k ville være ræve- eller pærestolt over at kunne indlemme koen i sin samling. Der var her tale om et frilandseksemplar, hvilket udlededes af koens overdrevent solstegte kontur. Denne konturkulør kunne koen umuligt have oparbejdet i kunstigt lys eller beskygget af et tag, ej heller ved blot en enkelt dags ophold på stranden. Halsbåndet viste, at koen var blevet bygget til tøjring og ergo ikke hegnsafhængig."

 

 

 

"Dobbeltknappet raketaffyringsbille med et smil, som kun kunne ses under lup, men høres selv i orkan på de stormomsuste strande, hvor billen normalt var hjemmehørende."

 

 

 

"Måske trebenet piberygningsørn, efter sigende eneste skabning med pibe til at ryge oppe fra og ned og omvendt simultant. På vej til antikvitet, luftvejssmudsig, som den gjorde sig. Skovsneglsudvækster på halen og ekstra otte-tal i reserve. At slå ihjel i takt med alle andre tobaksrøgere med horder af fossile partikler, tilsætningskemi og politikerlede. Dog, stolt og skøn at skue."

 

 

 

"I panser og plade til både den lille og den store guldmedalje, så man kunne tro, der mindst måtte høre en hest med. Japansk jernmurersvend med dugfriskt svendebrev i japserhånden og sumo under vesten. Klar til at lufte rovdyr."

 TIL TOPS 

 

 

"Måske afrikansk eller sydamerikansk jungle eller australsk eller nordamerikansk vildmark, måske en anden jungle eller vildmark, tundra, slette, udørk for alle andre end ansigtet selv. Yderst afholdt fra første øjekast, noget drømmerisk eller evt. idealt."

 

 

 

"To formodede racerskibe for fuld hammer i hver sin politiske retning, det ene måske gjort klar til begravelse eller fjernsynskiggende passagerbefordring, det andet vist stort set sammensat af jernstumper af skippers første kone og lidt overflødigt vasketøj. Begge med uforklarligt svæv og fart, tydeligt at se, at konstellationen kun varede et øjeblik, så havde de allerede passeret hinanden."

 

 

 

"Hundeslæde, mekanisk med fjedermonteret forhjul, gear til tre forskellige landskabstyper og efterhængt ringeklokke, til førerløs forcering af op til fire meter dyb sne v. udbringning af noget fra nogen til nogen. Med ringeklokken kunne man ringe hjem og sige, når man regnede med at komme, hvis man sad med som betalende passager. Eller ringe til forhjulet og sige til, når det skulle dreje. Også den nederste slæde således manuelle betjeningsmuligheder."

 

 

 

"Gedigen luksuskaret, chaufføren selektivt strithår af motoriseret praleglæde. Med forhængt babykurv til lydligt signal om omgivelsernes ret til aktiv beundring og afmægtighedsnid. Pralestyrken kraftig nok til ekko i entreen, straks man trådte indenfor."

 

 

 

"En udmajet fastelavnsnar med ahornblad på venstre bagfjerding og fægtevisir for syns-, lugte-, tale- og smagssansen i gang med at inspicere et samlebånd på undersiden, selv om betjeningsdelen tilsyneladende langt mere interessant."

 TIL TOPS 

 

 

"Helt oprigtigt, hånden på puklen, drejede det sig her om den elektriske symaskine af mærket Brother med indbyggede sømme og fuldautomatiske knaphuller, som man kunne hævde, at billedet forestillede? Eller var mon kategorien galt valgt? Var det i virkeligheden et dyr, nærmere bestemt måske hunden Laika, der besindigt tog verden i beskuelse fra sit sæde i Sputnik 2, endnu inden stress og overophedning fik taget livet af det stakkels kreatur?"

 

 

 

"Grimt, indtil man begyndte at gætte i retning af beklædningsgenstand, så kunne det gå an æstetisk, selv om funktionen stadig forblev i det hemmelige revir."

 

 

 

"Denne samling kunne ubesværet ligne alle typerne i én og tillige konstituere nye typer. Der var noget sweater over den, noget brynje, og samtidig både knogler, halspastiller, øjne, brystvorter, ordenssans, mønster, højtid og gavmildhed, En åndrig gestus i sort."

 

 

Noa-arkene giver én mulig og efter sanitetsarkæologens foretrukne opfattelse også uangribeligt sandsynlig, derfor muligvis korrekt, tolkning af tegningsforlægget. Men ret beset må tolkningsalternativernes række være nærmest endeløs, i hvert fald uoverskueligt lang, hvad følgende eksempel kan give en antydning af. Varianterne er alle lavet over det samme tegningsfragment, der kunne laves mindst hundrede andre, og selv med den fragmentafgrænsning, sanitetsarkæologen benyttede sig af, at fragmentet i en eller anden forstand skulle være meningsfuldt i sig selv eller for sanitetsarkæologen, er der op mod tusind fragmenter at finde i de fire tegninger. Det skal imidlertid ikke læses sådan, at fortsættelse følger, for det er der ingen faste planer om.

 


 

 

 TIL TOPS 

 

 

Der skal nu alligevel lettes på en lille flig af sløret for de digitale manøvrers potentiale. Blot et par simple operationer kan ændre en tegning og dens forskellige delelementer radikalt og såmænd også undertiden bringe et smil frem fra lageret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIL TOPS Hele værket kan dovnloades ved klik her

Besøg  
045816